Biroul Executorilor Judecatoresti Asociati Rotaru Simion si Rotaru Zarnescu-Daniel
executorijudecatorestirotaru.ro

ipsum dolore

 

Consect etuer adipi scing elit. Mauris urna utruyq rna varius et interdum a, tincidunt quis, libero. Aenean sit.

ibanez

Acte necesare

 

1. In vederea formarii si inregistrarii dosarului la Biroul nostru, creditorul trebuie sa depuna urmatoarele acte:

- cererea de executare silita in trei exemplare originale;

- titlul executoriu in original insotit de 2 copii xerox (una pentru dosarul de incuviintare al instantei, si una pentru comunicarea catre debitor);

- dovada achitarii taxei judiciare pentru incuviintarea executarii silite in suma de 10 lei achitata la Primaria Medias - chitanta sau o.p. vizat de banca;

- dovada achitarii taxei judiciare pentru somatie in suma de 4 lei achitata la Primaria Medias - chitanta sau o.p. vizat de banca;

- doua timbre judiciare de cate 0,15 lei;

- orice alte acte sau date care pot sprijini activitatea ce urmeaza a fi desfasurata; 

 

 

 

2. Pentru comunicarea unei notificari prin agent procedural, din cadrul biroului nostru sau prin posta, notificantul trebuie sa depuna:

- notificarea în 3 exemplare;

- cererea adresata executorului judecatoresc;

- dovada achitarii taxei judiciare in suma de 4 lei achitata la Primaria Medias - chitanta sau o.p. vizat de banca;

- timbru judiciar 0,15 lei.

  Biroul nostru poate asigura comunicarea notificarilor prin agent procedural cu maxima celeritate, în interesul clientilor.

Modele de acte

In primul rand trebuie sa facem specificarea ca in orice cerere adresata Biroului nostru trebuie sa sa indice toate datele creditorului - nume, prenume/denumire in cazul persoanelor juridice, domiciliu/sediul in cazul p.j., cnp-ul/c.u.i.-ul si nr. de inregistrare la O.R.C. in cazul persoanelor juridice, precum si toate datele debitorului -nume, prenume/denumire in cazul persoanelor juridice, domiciliu/sediul in cazul p.j., cnp-ul/c.u.i.-ul si nr. de inregistrare la O.R.C. in cazul persoanelor juridice. 

1. Modele cereri de executare silita:

cerere executare silita recuperare bani - titlu investit.doc

cerere executare silita recuperare bani - act ce constituie titlu.doc

cerere executare silita - alte obligatii decat recuperare bani.doc

2. Model contract de executare silita:

Contract de executare silita - recuperare bani.pdf

Contract de executare silita - alte obligatii si recuperare bani.pdf

Cum puteti plati onorariul?

Onorariul se plateste la casieria unitatii din Medias, P-ţa Regele Ferdinand I, nr. 17, apt. 2, jud. Sibiu sau prin virament in:

contul: RO31 CECE SB02 55RO N001 4513

deschis la: CEC Bank S.A. - Agentia Medias

beneficiar: B.E.J.A. Rotaru si Rotaru

c.i.f.:  RO 26383813

Pentru sumele achitate se intocmeste factura fiscala.

Cum puteţi plati taxele?

1. TAXE JUDICIARE 

 

1.1. Pentru Primaria Medias

 

Taxele judiciare pentru încuviintarea executarii silite, somatii, notificări sau orice alte taxe judiciare se pot plati la casieria Directiei Fiscale Locale din cadrul Primariei Medias.

Taxele judiciare se mai pot plati si prin mandat postal sau virament bancar in:

contul: RO32 TREZ 5772 1340 250X XXXX

deschis la: Trezoreria Medias

beneficiar: Directia Fiscala Locala Medias

c.i.f.: 4240677

 

1.2. Pentru Primaria Blaj

contul: RO49 TREZ 0032 1070 203X XXXX

deschis la: Trezoreria Blaj

beneficiar: Primaria Blaj

c.i.f.: 4563007

 

În prezent sunt necesare urmatoarele taxe:

incuviinţarea executarii silite - 10 lei; somatie - 4 lei; notificare - 4 lei; somatie oferta reala de plata - 4 lei;

 

2. PENTRU CARTEA FUNCIARA

Pentru plata taxelor de notari la B.C.P.I. Medias prin virament bancar se poate utiliza:

contul: RO71 TREZ 5765 032X XX01 0268

deschis la: Trezoreria Sibiu

beneficiar: O.C.P.I. Sibiu

c.i.f.: 9735758

codul de operatie: 242

 

3. TAXE PENTRU INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA

pentru plata taxelor de informare la I.T.M. suma este de 10 lei pentru fiecare persoana si se poate achita in:

contul: RO92 TREZ 5765 032X XX01 0278

deschis la: Trezoreria Sibiu

beneficiar: I.T.M. Sibiu

c.i.f.: 12371509

Nota: verificarile se fac la nivelul intregii tari

Semnam_asocierea_5.jpg